Μετά από βλάβη στον φούρνο και σε διακόπτη dimmer κάλεσα την εν λόγω εταιρεία και έμεινα πολύ ευχαριστημένη!! Πολύ γρήγοροι και ευγενικοί!!!